Projecten

Doen is het nieuwe denken

NICE organiseert een professionele leerwerkomgeving waar al doende gecirculeerd wordt. Daarbij staan vraagstukken uit de praktijk van Noord-Nederland centraal. Authentieke vraagstukken met een strategisch karakter, qua doorlooptijd langlopend. In eerste instantie uit eigen gelederen, de initiatiefnemers, maar waar mogelijk ook van derden. Eigenaarschap van het vraagstuk door de betrokken organisatie is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Voor het opbouwen van een langduriger samenwerking: een partnerschap.

NICE portfolio 2017-2018

Concreet werken we aan circulaire vraagstukken, van klein tot groot, met vooralsnog een focus op de thema’s Afval & Grondstoffen en Bouw & Ruimte.

Circuleer Café

De Gasfabriek Meppel is als plek gekozen om NICE te huisvesten. In 2008 is het historische gebouw door Arnoud Olie (B+O groep) gekocht en verbouwd tot een modern complex met verschillende kantoren en gebruiksruimten.
NICE onderzoekt kansen voor en ontwerpt aan een Circuleer Café voor op de BG van de Gasfabriek.

Lees verder

Circulaire werkplek

De inrichting van onze eigen NICE-werkplek hebben we aangegrepen om het concept ‘product as a service’ in praktijk te brengen. Drentea heeft het kantoormeubilair vanaf mei 2017 als pilot ter beschikking gesteld.
NICE ontwikkelt i.s.m. Drentea een passende contractsvorm hiervoor.

Lees verder

Biobased Tiny Housing

Veel mensen en bedrijven voelen zich aangetrokken tot Tiny Housing. Het sluit aan bij de gedachte van zelfvoorzienendheid, qua energie en hypotheek. Verschillende Noordelijke gemeenten geven ruimte aan deze nieuwe woonvorm.
NICE verkent toepassingsmogelijkheden van regionaal geproduceerde biobased bouwmaterialen.

Lees verder

de Deel

De Hobbitstee bouwt in Wapserveen een uniek circulair huis, genaamd de Deel. Van lokaal en antuurlijke bouwmaterialen, met nul op de meter, passieve ventilatie, een zonneschoorsteen en nog veel meer moois.
NICE maakt voor hen een gebouwpaspoort en oogstkaart van de woning.

Lees verder

Oranjeborg circulair

Oranjeborg biedt 24/7 zorg en dagbesteding aan ruim 100 mannen met psychische beperkingen. Dit doen zij vanuit vier locaties. Ambitie is om de vier locaties energieneutraal te maken en met circulaire principes in te richten.
NICE brengt de kansen per locatie in kaart en onderzoekt het circulaire businessmodel.

Lees verder

Volta 2020

Het Alfa-college te Hoogeveen gaat haar schoolgebouwen grootschalig transformeren: sloop, renovatie en nieuwbouw. Vertrekpunt is het project circulair aan te besteden en circulaire principes toe te passen in ontwerp, realisatie en beheer.
NICE onderzoekt referentieprojecten en maakt een gebouwpaspoort van het huidige complex.

Lees verder

Lievingerveld

De Gemeente Midden-Drenthe ontwikkelt in Beilen-Oost een duurzaam buurtschap Lievingerveld. Boerengrond (22ha) wordt woongrond. Bewoners bouwen de komende jaren samen op ‘organische’ wijze het buurtschap van circa 150 kavels.
NICE onderzoekt referentieprojecten en maakt een handboek voor de toekomstig bewoners.

Lees verder

Zernike GREEN campus

Hanzehogeschool Groningen wil in 2025 een schoolvoorbeeld van duurzaamheid zijn. Zo willen ze ondermeer volledig af van aardgas en naar 0% restafval. Zernike Campus wordt gezien als dé praktijkproeftuin voor innovaties.
NICE onderzoekt de mogelijkheden van het verwaarden van reststromen op de campus.

Lees verder

Meppel circuLEERT

Gemeente Meppel is initiatiefnemer van het eerste uur en strategisch partner van NICE. De gemeente wil een circulaire stad worden. Als eigen organisatie, in de stad zelf en met haar bewoners, ondernemers en gebruikers.
NICE onderzoekt de kansen voor circulaire rolmodellen en circulaire stadspraktijken.

Lees verder

Expeditie Circulair Bouwen 2020

De drie Noordelijke provincies willen de vraag naar Circulair Bouwen helpen bundelen en versterken. Allereerst door zelf opdrachtgever te zijn. Daarnaast door gemeenten en bouwende partijen te ondersteunen.
NICE brengt het huidige praktijkveld in kaart en ontwikkelt de processtrategie.

Lees verder

Grondstofstroomanalyse NNL

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben in 2017 een regionale grondstofstroomanalyse uit laten voeren. De analyse dient als basis voor uitwerking naar concrete marktinitiatieven.
NICE zit in de begeleidingscommissie van het onderzoek en jaagt de praktijkrealisatie aan.

Lees verder

Top